INDEKLIMA & VENTILATION
ET STORT PROBLEM I VORES SKOLER & INSTITUTIONER

DET STÅR SLEMT TIL

I Danmark er indeklimaet, især på vores skoler og institutioner, alt for dårligt.

Vi ligger milevidt bagefter vores nordiske naboer - iflg. DTU er faktisk 90% af indeklimaet på vores skoler dårligt. Det betyder sygdom, sløvhed, fravær, manglende koncentrationsevne. Det giver dårlig indlæring og manglende kvalitet i undervisningen. Derudover betyder det tæring på bygninger - fugt, svamp og skimmelsvamp.

SENESTE NYHEDER

Se seneste nyheder her

Hvorfor er det så slemt -
manglende lovgivning?

I Sverige, som er duksene i Norden, når det gælder sundt indeklima, har man fra start lovgivet på området (ligesom vi i Danmark har lovpligtig skorstensfejning). Det betyder, at ventilationsanlæg og kanaler er i orden og de bliver løbende efterset og vedligeholdt. Det opleves at de ansvarlige for indeklima og ventilation i de danske institutioner ikke er klar over, at selv om man har eller får installeret et ventilationsanlæg så skal det også vedligeholdes løbende. Det vil lovgivning eller regelsæt på området kunne løse.Det kan vi vist gøre bedre!

Når vi i Danmark bryster os af, at uddannelse er et nøgleområde for vores samfund og velfærd, kan man undre sig voldsomt over, at der er klare retningslinier og krav til indeklima og ventilation i vores grisestalde, men at vores skoler har krav der er 3 gange ringere!

Skal lærere og elever virkelig behandles dårligere end vores svin?

Se filmen om problemet

Vidste du...

Alle eksperter er enige om, at der skal gøres noget ved indeklimaet.

Kvaliteten af indeklimaet testes løbende af bla. Realdania og Teknologisk Institut - og det går ikke fremad. Det viser sig hver gang, at kvaliteten er for alt dårlig.

Symptomer på dårligt indeklima kan være...

∙ Irritation i øjne, næse og hals
∙ Udslæt, rødme og kløe i huden
∙ Hovedpine og træthed
∙ Kvalme og svimmelhed

Skorstensfejeren kan meget mere, end du ved.

Din skorstensfejer har både autoritet, uddannelse, erfaring og udstyr til at løse dine ventilationsopgaver.